Debrecen
2021-08-19

Ön kiket tart érdemesnek debreceni városi díjakra?

Még 2021. augusztus 24-ig fogadhatók be javaslatok Debrecen Város Boncz László-, Csokonai-, Dóczy Gedeon-, Hajós Alfréd- és Hatvani-díja kitüntetésekre. Az elismerésekről a közgyűlés dönt majd.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 24/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete alapján „Debrecen Város Boncz László-díját”, „Debrecen Város Csokonai-díját”, „Debrecen Város Dóczy Gedeon-díját”, „Debrecen Város Hajós Alfréd-díját”, „Debrecen Város Hatvani-díját” adományozza a város javát szolgáló kimagasló teljesítmény vagy huzamosabb időn át nyújtott kiemelkedő tevékenység, illetve életmű elismerésére.

 

„Debrecen Város Boncz László-díja” adományozható a gyermekvédelem, gyermekjólét, a szociális alapszolgáltatások és a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások, továbbá az egészségügyi alap- és szakellátás, az egészségfejlesztés területén intézményesített vagy intézményi kereteken kívül a lakosság érdekében kimagasló szakmai tevékenységet végző és kiemelkedő eredményeket elért tevékenység, valamint életmű elismeréseként.

 

„Debrecen Város Csokonai-díja” adományozható a kulturális élet területén, különösen a közgyűjtemény, a közművelődés, a művészetek, a társadalomtudományok terén maradandó értéket teremtő, kiemelkedő tevékenység, valamint életmű elismeréseként.

 

„Debrecen Város Dóczy Gedeon-díja” adományozható a köznevelés területén végzett kimagasló, elhivatott oktatói, pedagógiai, nevelői, vezetői munka, vagy az ahhoz kapcsolódó, azt segítő, kiemelkedő tevékenység, valamint életmű elismeréseként.

 

„Debrecen Város Hajós Alfréd-díja” adományozható a kimagasló sportteljesítmény, a kiemelkedő testnevelő tanári, sportvezetői, edzői, a versenysportban, a szabadidősportban, az utánpótlás-nevelésben, a testnevelés vagy a diáksport terén végzett magas színvonalú munka, maradandó értékeket teremtő tevékenység, életmű elismeréseként.

 

„Debrecen Város Hatvani-díja” adományozható a város fejlesztése érdekében a természettudományok, az egészségügy, a szociális tevékenység, az urbanisztika, a városfejlesztés, az idegenforgalom és a környezetvédelem területén maradandó, a jövőt megalapozó, értéket teremtő vagy éveken keresztül végzett kiemelkedő munka, tudományos tevékenység, valamint életmű elismeréseként.

 

A díjazott személyekre javaslatokat az e célra rendszeresített javaslattételi űrlapon lehet tenni, amely letölthető az alábbi linken: https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/osztondijak-palyazatok/felhivas-9, vagy beszerezhető az Új Városháza (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.) portáján.

A javaslatokat 2021. augusztus 24. napjáig beérkezően Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteréhez címezve, Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális Osztályára lehet benyújtani (elektronikusan: kultura@ph.debrecen.hu, papír alapon: 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.). Az adományozásra javaslatot tehetnek a javaslattétel időpontjában debreceni lakóhellyel rendelkező természetes személyek, Debrecenben működő civil szervezetek, egyházak, gazdasági társaságok, tudományos intézetek, intézmények és az intézményekben működő közösségek vezetői.

 

 

Fotó: Balogh Barnabás a Magyar Református Szeretetszolgálat lelkésze 2018. október 23-án Debrecen Város Boncz László Díjban részesült. Facebook 

Kárpátaljáról, Erdélyből és Kínából is érkeztek művészek Tiszafüredre

Baleset miatt lezárták az M4-est Debrecennél

DEmedia.hu

Szerző
Hasonló cikkek