Felhasználnási feltételek

I. A felhasználási feltételek tartalma

1. A jelen felhasználási feltételek (Szerződés, vagy Általános Szerződési Feltétel, vagy ÁSZF) a Campus Rádió Nonprofit Kft. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett demedia.hu  (http://demedia.hu/ oldalain elérhető) információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételének feltételeit tartalmazza. A demedia.hu szolgáltatás részei (mindenkori aktualitás szerint): FM90 Campus Rádió, Hard Rock Radio, yoUDrive, podcast és egyes szolgáltatásrészek mobilapplikáció verziója (együttesen Szolgáltatás vagy Szolgáltatások, Weboldal vagy demedia.hu). A Szolgáltatási részek egyoldalú és bármikori módosításának a jogát a Szolgáltató fenntartja.

2. Amennyiben a Szolgáltatás igénybe vevője (Felhasználó) a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, egyidejűleg elfogadja a jelen Felhasználási Feltételeket. A kiskorú Felhasználók tevékenységéért és cselekményeiért törvényes képviselőjük teljes felelősséggel tartozik.

3. Szolgáltató bármikor jogosult a jelen felhasználási feltételek (Szerződés) egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában a Szolgáltatás kezdőoldalán (http://demedia.hu/) tájékoztatja a Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően a Szolgáltatás bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül. 

4. Bármely, a demedia.hu-tól különböző weboldal (Facebook.com, Google.com, stb.), a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.

II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

1. A Szolgáltatások céljai

a. demedia.hu esetében a felhasználók tájékoztatása a teljesség igénye nélkül és szükségszerűen esetenként szubjektíven, de a lehető legszélesebb körben felsőoktatási, regionális, kulturális, sport, hírek, debreceni, belföldi és külföldi közélet, politika, gazdaság, életmód, technika, zene és tudomány témakörökben.

b. az FM90 Campus Rádió stream, a yoUDrive stream és a Hard Rock Radio stream esetében a felhasználóknak korlátlanul és ingyenesen stream szolgáltatások biztosítása, a streameken keresztül műsorukra tűzött egyes műsorszámokról, illetve a műsorszámokhoz és/vagy szereplőikhez kapcsolódó egyéb, érdeklődésre számot tartó információk és zeneszámok közlése.

2. A Szolgáltatás lényege a Szolgáltató vagy a Szolgáltató által megjelölt harmadik személyek szerzői jogi védelmét élvező tartalom hozzáférhetővé vagy elérhetővé tétele; szubjektíven kiválasztott más tartalomszolgáltatók által közzétett anyagok közvetlen (deep) linkek útján, vagy a Weboldalba ún. embed kódos beágyazással történő elérhetőségének a Szolgáltató általi biztosítása; stb.

3. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatások bármely tartalmi elemét vagy egészét, elnevezését, elérhetőségét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A Weboldalon (x) jellel megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek.

III. A Szolgáltatások főbb részei

1. Felhasználói tartalmak

1.1 A Szolgáltatások keretén belül Felhasználói Tartalmak közvetlen elhelyezésére nincsen lehetőség. A Szerkesztőség megadott elérhetőségein keresztül megküldött Felhasználói Tartalmak esetében a Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy az elküldött Felhasználói Tartalomban szereplő személyes adatok, képmás érintettjeinek, valamint a szerzői műnek minősülő tartalmak esetében azok szerzőinek hozzájáruló nyilatkozatával bizonyítható formában rendelkezik, és kérés esetén azokat köteles a Szolgáltatónak átadni.

1.2 A Felhasználók a Facebook és Instagram keretén belül a jelen Szerződés és a Facebook/Instagram vonatkozó szabályzatainak keretei között véleményeket, hozzászólásokat, értékeléseket és más, a Szolgáltató által meghatározott tartalmakat (együttesen: Felhasználói Tartalmak) tehetnek közzé.

1.3 A Szolgáltató csupán szúrópróbaszerűen ellenőrzi a Felhasználói Tartalmakat a Tartalmi szabályzatban rögzített Moderálási alapelveknek megfelelően. Amennyiben a Felhasználói Tartalom a Tartalmi szabályzatba ütközik, a Szolgáltató az abban foglaltaknak megfelelően dönt a Felhasználói Tartalom megjelenésének korlátozásáról.

1.4 A Felhasználói Tartalom elküldésével, illetve feltöltésével a Felhasználó ingyenes, az átdolgozást is magában foglaló, nem kizárólagos, területi korlátozás nélküli, határozatlan időre szóló, valamennyi felhasználási módra kiterjedő, harmadik személyre átruházható és harmadik személy részére alfelhasználási jog engedésének jogát is magában foglaló, az adott Felhasználói Tartalom valamennyi elemére és részére kiterjedő felhasználási jogot enged az Szolgáltatónak és cégcsoportjának. A Felhasználói Tartalom eltávolítása a Szolgáltató részére engedett felhasználási jogokat nem érinti. 

2. Szavazás

A Szolgáltatás keretein belül történő Felhasználói véleménynyilvánítás semmilyen jogi kötöttséget nem eredményez, a Szolgáltató ezen véleménynyilvánításokat csak és kizárólag statisztikai adatok képzésére használhatja, mely adatok a Szolgáltatás keretein belül, egy automatizmus segítségével, összesítve érhetőek el. A szavazás eredménye nem tükrözi a szerkesztőség vagy a Szolgáltató véleményét.

3. Megosztás

A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a Szolgáltatások cikkoldalain található közvetlen linkek lekattintásával harmadik fél (pl. Facebook, Instagram, Twitter, stb.) által üzemeltetett szolgáltatások keretein belül megossza másokkal az adott cikk tartalmának egy részét, és a cikkre mutató linket. A funkció használatához a megosztásra használni kívánt külső szolgáltatáson élő regisztráció szükséges, mely teljesen független a Szolgáltatásoktól és a Szolgáltatótól. Az említett harmadik felek szolgáltatásaival kapcsolatos működési hibákért és nem megfelelő kiszolgálásért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

6. Szolgáltatói tartalom

6.1 A Szolgáltatói tartalmak minden esetben a szerző szubjektív, önálló véleményét tükrözik, illetve a termék jellegéhez igazodóan a termékkel, szolgáltatással kapcsolatos, körültekintően válogatott, tényszerű, releváns adatokat, információkat tartalmazzák közvetlenül vagy közvetve (linkek útján), a célközönség ismert elvárásainak és tájékozódási szándékának figyelembevételével.

IV. A Szolgáltatás használata során mások mellett lehetséges jogsértések és következményeik

1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Felhasználási feltételekben megjelölt elemeinek kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

2. A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen, kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.

3. Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalán a demedia.hu weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő módon teheti meg:

„Forrás: demedia.hu”, kiegészítve a forrásanyagot tartalmazó aloldal közvetlen (deep) linkjével

A Weboldal tartalmának ettől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért, és a Szolgáltató minden esetben jogi lépéseket tesz a jogsértés megszüntetésére.

4. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Felhasználási feltételek betartása mellett használható. A Felhasználót terheli a felelősség a Szolgáltatással összefüggésben végzett valamennyi tevékenységéért. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Felhasználási feltételeinek rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, illetve egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult akár előzetes értesítés nélkül a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett információkat eltávolítani vagy módosítani. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak. Annak megítélése tekintetében, hogy valamely tartalom vagy magatartás a jelen Felhasználási feltételbe ütközik-e, a Szolgáltató álláspontja az irányadó.

V. Felelősség

1. A Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja („AS IS”). A Szolgáltató a Szolgáltatás – ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is –hibamentes működése érdekében minden lehetséges erőfeszítést megtesz. A Szolgáltató ugyan akkor a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákát és ezek következményeit (ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek) nem, vagy nem minden esetben tudja kizárni, vagy elhárítani

2. A weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a weboldalról. Ezen felül a Szolgáltató az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

3. A Felhasználók általi véleménynyilvánításon alapuló szavazási adatok nem tükrözik a szerkesztőség vagy a Szolgáltató véleményét. A tájékoztatásból, a sorrend kialakulásából vagy egyébként a Szolgáltatás üzemeltetéséből adódó esetleges károkért, sérelmekért, kellemetlenségért vagy jogsértésekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

4. A Szolgáltatás használatáért – ideértve nem kizárólagosan a Felhasználó által okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárt és jogsérelmet, illetve egyéb következményt – kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jogsértő magatartása miatt, illetve valamely hatóság vagy bíróság döntése alapján eltávolította a felhasználói tartalmakat.

5. A Felhasználó köteles a Szolgáltatónak, illetve minden érintett harmadik személynek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót vagy más harmadik személyt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles közvetlenül helytállni, valamint minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

6. A Felhasználó felelőssége a Szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a Szolgáltatás, illetve jelen szerződés megszűnését követően is fennáll.

 

Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési tájékoztató a Campus Rádió Nonprofit Kft, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) által működtetett https://www.demedia.hu és az ide irányított https://www.fm90.hu  weboldalon (továbbiakban: honlap) keresztül megvalósított adatkezeléseiről ad tájékoztatást. 

1.1 Az Adatkezelési tájékoztató célja 

Az Adatkezelő által fenntartott honlap működtetése során a honlapra látogatók és a honlapon elérhető egyes szolgáltatásokat igénybe vevő érintettek (a továbbiakban: Érintett, Látogató, Felhasználó) személyes adatait kezeli az információs önrendelkezési jogról és az, továbbá a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (2016. április 27.) által előírtakkal (a továbbiakban: Rendelet, GDPR) összhangban.

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja a honlapra Látogatókat a honlapon keresztül megvalósuló regisztrációval, kapcsolatfelvétellel, a hírlevelek küldésével, továbbá a honlap használatával szükségszerűen együtt járó egyéb adatkezelésekkel kapcsolatban, az általa kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, az adatok megőrzési idejéről, tárolásának, továbbításának módjáról, személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint a Felhasználók jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztatót. A jelen Adatkezelési tájékoztató módosításai a fenti honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.

Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a) (a továbbiakban: Eker. tv.)

2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a) (a továbbiakban: Grt.)

2000. évi C. törvény – a számvitelről (a továbbiakban: Számv. tv.)

1997. évi CLV. törvény - a fogyasztóvédelemről szóló (a továbbiakban: Fgytv.)

2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a) (a továbbiakban: Eht.)

16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

1.2 Fogalommeghatározások

A jelen tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik az Általános adatvédelmi rendelet 4. cikkben meghatározott fogalommeghatározásaival, amelyek az alábbiak:

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

1.3 Az Adatkezelő elérhetősége

Amennyiben a jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmával vagy alkalmazásával, vagy egyebekben az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatos kérdése, illetve észrevétele van, kérjük az alábbi elérhetőségek bármelyikén legyen szíves jelezni: 

E-mail: info@demedia.hu

Levelezési cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.  

1.4 Az adatkezelés általános szabályai

Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének, ez alapján az Adatkezelő csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjt személyes adatokat és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon, illetve törekszik arra, hogy az adattakarékosság alapelvének értelmében az általa üzemeltetett honlapon keresztül megvalósuló adatgyűjtés és adatkezelés azokra az adatokra korlátozódjon, amelyek a kívánt cél eléréséhez ténylegesen szükségesek.

Az adatkezelés meghatározott jogalap (hozzájárulás vagy más törvényes jogalap ld. különösen: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)-f), 9. cikk (2) bekezdés a)-j) pontok) alapján történhet. 

A személyes adatokat tisztességesen és a Felhasználó által átlátható módon kell kezelni. Az adatkezeléssel kapcsolatos információkat pontos, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, egyszerű és érthető nyelvezettel kell megadni.

Az Adatkezelő a személyes adat felvétele előtt minden esetben közli a Felhasználóval az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját, az érintett adatok körét, és az adattárolás időtartamát (az adatkezelés időtartamát). Az Adatkezelő szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és az Adatkezelő megbízásából az adatkezelésben részt vevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Az Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek titoktartási nyilatkozatot tegyenek.

Az Adatkezelő biztosítja, hogy valamennyi, általa megbízott, megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a hatályos adatvédelmi szabályok érvényesülését és az érintettek jogainak védelmét biztosító intézkedések érvényesítéséhez szükséges garanciákat nyújt. Az adatfeldolgozókra vonatkozó adatvédelmi kötelezettségek (a titoktartási kötelezettséget is beleértve) az Adatfeldolgozóval kötött adatfeldolgozói szerződésben/megállapodásban érvényesítendők. Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző Adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz a Felhasználó kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, valamint a harmadik országban az átadott adatok kezelése és feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor. 

Az Adatkezelő munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető. Adatkezelő munkatársait titoktartási kötelezettségükről nyilatkoztatja

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történő belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Amennyiben a Felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, úgy kötelessége a Felhasználó hozzájárulásának beszerzése.

2. A HONLAP HASZNÁLATA SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSEK

2.1 Hírlevél szolgáltatás, direkt marketing tárgyú megkeresések

Az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatosan hírlevelet küld az arra feliratkozók részére. A hírlevélre a honlapon keresztül vagy egyes kampányok során létrehozott felületeken lehet feliratkozni. Amennyiben a Felhasználó feliratkozik az Adatkezelő hírlevelére, az ennek során megadott adatait abból a célból kezeli, hogy az Adatkezelő forgalmazásában álló termékeiről, szolgáltatásairól, az Adatkezelő promócióiról a Felhasználónak e-mailen keresztül időről-időre marketingüzeneteket küldjön.

A Felhasználó bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél láblécében elhelyezett leiratkozásra alkalmas linken keresztül.

Adatatkezelés megnevezéseKözösségi oldalakon létrehozott profilokkal kapcsolatos adatkezelés
CélA facebook.com és az youtube.com oldalakon, az Adatkezelő egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a honlapnak a megosztása, illetve népszerűsítése. 
JogalapA GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó előzetes hozzájárulása.
Érintettek köreValamennyi Felhasználó, aki regisztrált a fent nevezett közösségi oldalon és/vagy kedvelte az Adatkezelő oldalát.
Személyes adatokAz adott közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a Felhasználó nyilvános profilképe.
Az adatok kezelésének időtartamaAz adatkezelés az adott közösségi média oldalán valósul meg, az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az érintett közösségi oldal szabályozása vonatkozik. Pl: (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (http://www.facebook.com/about/privacy/)
(https://policies.google.com/privacy?hl=hu)
Adatok forrásaKözvetlenül a Felhasználótól felvett személyes adatok.
Adatkezelés megnevezéseHírlevél szolgáltatás, direkt marketing tárgyú megkeresések
CélA hírlevél adatbázis építése, karbantartása, abban lévő Felhasználók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, kapcsolattartás, akciós ajánlatok és más küldemények kezelése, tájékoztatás aktuális akciókról, ajánlatokról, direkt marketing üzenetekről, személyre szabott ajánlatok kezelése 
JogalapA GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó előzetes – megfelelő tájékoztatáson alapuló, határozott – hozzájárulása - melyet a Felhasználó a hírlevélre történő feliratkozással egyidejűleg ad meg.
Érintettek köreA hírlevélre feliratkozó Felhasználók
Személyes adatokTeljes név (vezetéknév és keresztnév), e-mail cím
Az adatok kezelésének időtartamaA Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, melyet a hírlevél alján található leiratkozásra kattintással tehet meg. A hírlevél feliratkozással kapcsolatosan kezelt személyes adatait az Adatkezelő törli adatbázisából, ha 
- a Felhasználó ezt kéri; 
- az adatkezelési hozzájárulását visszavonja vagy; 
- a hírlevél célú adatkezelés ellen tiltakozik vagy; 
- a hírlevélről leiratkozik. 

Az Adatkezelő hírleveléről az alábbiak szerint bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül a Felhasználó leiratkozhat: 
- a hírlevelek láblécében elhelyezett „Leiratkozás” hivatkozásra kattintva; 
- az info@demedia.hu címre küldött e-mailes nyilatkozatútján; 
- postai úton a 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. címre küldött levélben
Adatok forrásaKözvetlenül a Felhasználótól felvett személyes adatok
Az adatfeldolgozó neve és címeCampus Rádió Nonprofit Kft., 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Az adatfeldolgozó adatfeldolgozással összefüggő tevékenységeA Campus Rádió Nonprofit Kft. által szervezett kampányok, valamint a hozzá kapcsolódó nyereményjáték és hírlevél feliratkozás adatainak célhoz kötött feldolgozása
Adattovábbítás Adattovábbításra nem kerül sor

2.2 Közösségi oldalakon létrehozott profilokkal kapcsolatos adatkezelés

A Facebook, Instagram és YouTube tartalomszolgáltató és közösségi oldalakon (önálló adatkezelők) az Adatkezelő saját profillal rendelkezik, amely felületen az Adatkezelő szolgáltatásairól, termékeiről, újdonságokról mutat meg tartalmat. Az Adatkezelő nem készít statisztikákat, nem analizál látogatottságot sem egyébként, sem oly módon, hogy azzal bármely természetes személy beazonosítható lenne. / A honlapon social network (Facebook, YouTube, Instagram) plugin-okat használunk. Ezek a pluginok - amennyiben az Adatkezelő honlapjára úgy látogat el a Felhasználó, hogy közben be van jelentkezve a Facebook, Instagram vagy YouTube fiókjába - felismeri a Felhasználót, és összekötik látogatását a Felhasználói fiókjával. A Facebook/Instagram/YouTube megkapja a Felhasználó által használt információkat, mivel a Felhasználó az IP-címéről meglátogatta az Adatkezelő honlapját.

További információt a Facebook/Instagram és a YouTube adatvédelmi irányelveiről itt olvashat:

Facebook: https://de-de.facebook.com/policy.php

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatkezelés az adott közösségi média oldalán valósul meg, az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az érintett közösségi oldal szabályozása vonatkozik. Pl: (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (http://www.facebook.com/about/privacy/), (https://policies.google.com/privacy?hl=hu)

2.3 Cookie-k (sütik) kezelése

Az Adatkezelő a honlap zavartalan működése és a felhasználói élmény javítása érdekében többféle sütit (cookie) használ. A sütik (cookie-k) kisméretű adatfájlok, amelyek az egyes honlapok látogatásakor kerülnek a Felhasználó számítógépére úgy, hogy a látogatott honlapok hozzák őket létre, továbbá mentik le és tárolják. A leggyakrabban használt böngészők (Mozilla, Firefox, Google Chrome stb.) alapbeállításként elfogadják és engedélyezik a sütik letöltését és használatát, azonban lehetőség van arra, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítsa vagy letiltsa a Felhasználó, illetve a számítógépen eltárolt sütik is törölhetőek. A sütik használatáról az egyes böngészők alábbi menüpontjai nyújtanak bővebb tájékoztatást:

Google Chrome: Eszközök - További beállítások - Biztonság - Cookiek

Internet Explorer: Eszközök - Internetbeállítások - Biztonság - Haladó

Safari: Tulajdonságok - Biztonság

Firefox: Eszközök - Beállítások - Biztonság - Cookiek

Opera: Beállítások - Opciók - Haladó – Cookiek

Az Adatkezelő a honlapon jellemzően „munkamenet sütiket” használ, melyek a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. Esetenként „állandó sütiket” is használ, amelyek addig a Felhasználó eszközén maradnak, amíg le nem járnak, vagy amíg manuálisan nem törlik azokat. Az állandó sütik lehetővé teszik, hogy a Felhasználó következő látogatásakor az Adatkezelő felismerje a böngészőjét. A „harmadik féltől származó sütik”, vagyis harmadik fél szolgáltatók, pl. Google Inc., sütijeire vonatkozó tájékoztatást lásd az adott szolgáltató adatvédelmi szabályainál.

A sütik elfogadása nem kötelező, azonban engedélyezésük hiányában előfordulhat, hogy a honlap, illetve valamely tartalom vagy a honlapon elérhető szolgáltatások nem vagy csak korlátozott formában érhetőek el. Az Adatkezelő a honlapon használt sütik segítségével nem gyűjt és nem tárol személyes azonosításra alkalmas adatokat, így ezek a sütik nem tudják a Felhasználót személy szerint azonosítani.

A harmadik féltől származó sütiről (thirdpartycookie) részletesen az alábbi linkeken tájékozódhat: Google Analytics - https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

2.5 Egyéb adatkezelések

A jelen Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az Adatkezelő az adat felvételekor ad tájékoztatást.

A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, iletve iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. 

Az Adatkezelő a fentiekben nem taxatíve nevesített hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét, valamint a jogszabályi hivatkozást megjelölte – személyes adatot csak olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

3. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA

3.1 Az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei Adatkezelő, illetve közös Adatkezelő székhelyén találhatók meg. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatásai nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt személyes adat: 

az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 

hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 

változatlansága igazolható (adatintegritás); 

a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és a Felhasználókhoz rendelhetők. Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi 

a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; 

a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. 

Az Adatkezelő és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Ezúton tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést az Adatkezelő Informatikai Biztonsági Szabályzatában foglaltaknak megfelelően. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, valamint bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

4. A FELHASZNÁLÓK JOGAI

A Felhasználó az Adatkezelőtől a GDPR 15. cikke alapján tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő 1.2. pontban feltüntetett elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog: A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. 

Eljárási szabályok: Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg.

Helyesbítés joga: Az Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll. 

Zárolás és megjelölés: Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. 

Törléshez való jog: A Felhasználó az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Eljárási szabályok: A személyes adatok törlésére, helyesbítésére 25 nap áll az Adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban vagy a Felhasználó hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait. Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti. 

Tiltakozás joga: A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

- a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

- a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

- törvényben meghatározott egyéb esetben.

Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Kártérítés és sérelemdíj: Az Adatkezelő a Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. A Felhasználó személyiségi jogának megsértése esetén a Felhasználó sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet. A Felhasználóval szemben az Adatkezelő felel az Adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az Adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a Felhasználó szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 

Bírósághoz fordulás joga: A Felhasználó a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint - az Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Adatvédelmi hatósági eljárás: 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5 

Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu