Egyetem Tér
2022-03-25

Széchenyi-díjas professzorát köszöntötte a BTK

S. Varga Pált, nemzeti ünnepünkön Széchenyi-díjjal elismert professzorát köszöntötte a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara csütörtökön, a kari tanácsteremben rendezett ünnepségen. A neves akadémikus irodalomtörténész a kar legrangosabb kitüntetését is megkapta az eseményen.

S. Varga Pál a Debreceni Egyetem (DE) Bölcsészettudományi Karának (BTK) professzora kutatóként és egyetemi tanárként, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjaként elsősorban a 19. századi magyar és összehasonlító irodalomtörténetre fókuszálva kiemelkedő tevékenységet folytat a hazai és nemzetközi tudományos életben egyaránt.

1986-tól a DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetében tanít, 2005-től tanszékvezető professzorként, majd az intézet igazgatójaként tevékenykedett. Egyetemi és országos tudományos megbízásokat vállalva, valamint több szakmai folyóirat és könyvsorozat szerkesztőjeként az utóbbi négy évtizedben kiemelkedő hatással volt a bölcsészettudományra és a kulturális életre egyaránt.

A Széchenyi-díj rangos elismerése S. Varga Pál munkásságának, ugyanakkor sikere a Bölcsészettudományi Karnak és a BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének is, és amely gyarapítja azt a sort, amelyben a karon végzett oktató- és kutatómunkát elismerik Kossuth-, vagy Csokonai-díjjal, és most egy újabb Széchenyi-díjjal is – fogalmazott köszöntőjében Keményfi Róbert dékán. Hozzátette: a professzor munkássága nem csupán az intézet, a kar, hanem az egész város szellemiségében is jelen van, képviselve Debrecen református értékeit, hagyományait.

S. Varga Pál az ünnepség keretében vehette át Keményfi Róberttől a kar érdekében kifejtett tevékenységéért a Bölcsészettudományi Kar Emlékérme kitüntetést, a BTK legrangosabb elismerését.

A professzor munkásságát intézeti és akadémiai kollégái, Fazakas Gergely, a DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének vezetője, és az ugyancsak Széchenyi-díjas akadémikus, Kertész András méltatta, majd a professzor mondott köszönetet.

- 42 éven át ez az intézmény és az intézet volt a szellemi otthonom, amely komoly hagyományok letéteményese, és amely mindig arra biztatott, hogy merjek kérdezni, és a feltett kérdésekre válaszokat is adni – mondta az ünnepelt.

 

 

S. Varga Pál – aki 2021 decemberében vonult nyugdíjba – köszönetet mondott a négy évtizedes támogatásért, és ígéretet tett arra, hogy munkáját az eddigi szellemiségben folytatja tovább.

S. Varga Pál a Debreceni Egyetem április 9-i Doktor- és díszdoktoravató ünnepségén veheti át az intézményben hosszú időn át végzett magas színvonalú oktató-nevelő tevékenysége, kiemelkedő tudományos teljesítménye, eredményes iskolateremtő munkássága, valamint hazai és nemzetközi szakmai tekintélye elismeréseként professor emeritusi címét.

 

 

Sajtóiroda – BZs

Konferencia a tudományos utánpótlásért

Sötétbe borult a Böszörményi úti campus

unideb.hu

Szerző
Hasonló cikkek