Debrecen
2022-10-23

Debrecenieket díjaztak nemzeti ünnepünkön

Az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének 66., valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának 33. évfordulója tiszteletére Debrecen önkormányzata ünnepséget rendezett 2022. október 23-án a Kölcsey Központban. Ünnepi beszédét követően Papp László polgármester adta át a város idei Csokonai-, Hatvani-, Hajós Alfréd-, Boncz László- és Dóczy Gedeon-díjait.

Debrecen Város Csokonai-díja

A Bürkös zenekar a debreceni néptáncosokat jelenleg szakmailag a legmegbízhatóbban, legmagasabb színvonalon segítő együttes. A zenei kíséret mellett önálló koncertek, saját gyűjtések, népzenei kiadványok színesítik palettájukat, illetve több országos rendezvény házigazdái. A zenekar 1998-ban alakult Nagykállóban. Azóta az ország számos nagynevű néptáncegyüttesének, néptánc- és népzenei fesztiváljának elismert kísérői, résztvevői lettek. Önálló koncertjeiken felcsendülnek a Kárpát-medence leggyönyörűbb dallamai. Legfontosabb feladatuknak érzik szűkebb hazájuk, a Felső-Tisza-vidék, azon belül is a Nyírség, Szatmár és a Hajdúság hagyományainak ápolását, fenntartását és továbbadását. A zenekar nevében Kerezsiné Kulcsár Annamária vette át az elismerést.

Grela Alexandra Lengyelországban született, 2005 óta él Debrecenben. 2008-tól a Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum művésztanára. Pályája festőként indult, az utóbbi években a magyar illusztráció egyik meghatározó alakjává vált. 2006-tól a Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesületének tagja. Témaválasztásában is kifejezi ragaszkodását a városhoz: 2018-ban illusztrálta a Debrecenhez kötődő Pinczési Judit Kóc Gerzson című mesejátékát tartalmazó kötetet, majd 2021-ben ötvenöt Ady-vershez készült illusztrációja látott napvilágot a Déri Múzeum gondozásában megjelent 55xAdy című kötetben, amely fontos kísérlet a költő műveinek újraértelmezéséhez is. 

Debrecen Város Hatvani-díja

Juhász Lajos a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán szerzett biológia-földrajz szakos középiskolai tanári oklevelet 1980-ban. 1981-ben kezdett dolgozni a Debreceni Agrártudományi Egyetemen, s 1991 januárjától tölti be a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara Tudományos Diákköri Tanácsának elnöki tisztségét. 1996-ban természetvédelmi szakosító oklevelet szerzett a Pannon Agrártudományi Egyetemen. 2000-től a Debreceni Egyetem Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszékének vezetője. A természetvédelmi mérnöki szak országos alapítója, 2002-től a szak vezetője, jelenleg az alap- és a mesterképzés vezetője. 2006-ban habilitált. 2012-ben a természetpedagógia szak létrehozója és megalapítója volt. A Magyar Haltani Társaság alelnöke, a Magyar Biológiai Társaság, a Magyar Földrajzi Társaság tagja, a Calandrella című természettudományos folyóirat technikai szerkesztője. Nemzetközi szakértőként működik közre a Szlovák Tudományos Akadémia munkájában. A Magyar Akkreditációs Bizottság szakértője, Debrecen város Zöld Munkacsoportjának több tagja is a tanítványa volt.

Szekanecz Zoltán 1982-ben kezdte meg orvosi tanulmányait a Debreceni Orvostudományi Egyetem általános orvosi szakán, ahol 1988-ban „summa cum laude” minősítésű diplomát szerzett. Érdeklődése már egyetemi évei alatt a tudományos diákkörök és külföldi egyetemek kutatási lehetőségei felé terelte, de az oktatásba is bekapcsolódott, így a DOTE Anatómiai Intézetében demonstrátorként tevékenykedett. A diploma megszerzése után a DOTE III. számú Belgyógyászati Klinikáján kezdett dolgozni, majd több orvosi területen tett szakvizsgát. 2001-ben megszerezte az MTA doktora címet is. 2001-től a reumatológiai tanszék vezetője, 2008-tól egyetemi tanár. 2004-2007 között a gyógytornász szak fizioterápiás tanszékének vezetője, 2013-2017 között a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karának általános és szakképzési dékánhelyettese volt. Külföldön is dolgozott tudományos munkatársként és vendégkutatóként. 2022-ben az egészségügyi ellátás fejlesztéséhez történő szakmai, közszolgálati és tudományos tevékenységének elismeréseként Batthyány-Strattmann László-díjban részesült. Egész pályafutását az elhivatottság, a szakmai alázat és a töretlen fejlődés igénye jellemzi.

Debrecen Város Hajós Alfréd-díja

Dobszai Jenő 1952-ben született Siklóson. Felsőfokú tanulmányait 1976-ban fejezte be Szombathelyen matematika-testnevelés szakon. Kezdő pedagógusként Szombathelyen helyezkedett el, majd egy év múlva Debrecenbe került. A Bocskai István Általános Iskolában két évet tanított, mellette pedig a Debreceni Sportiskolánál kezdett el edzősködni. 1979 és 1984 között a debreceni polgármesteri hivatal művelődésügyi osztályán dolgozott testnevelés és sport főelőadóként. Feladatai között szerepelt a városi általános iskolák és gimnáziumok testnevelési tevékenységének és diáksportjának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése, a honvédelmi és KRESZ-munka koordinálása, segítése. Közreműködött az új rendszerű diákolimpia kidolgozásában és annak városi bevezetésében. 1984-től a Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában folytatta a munkát, ahol 10 éven keresztül igazgatóhelyettesként, majd 1994-től igazgatóként igazi fellegvárat épített ki a kézilabdázás számára. Sportiskolás edzőként több országos bajnokságot nyert tanítványaival, több kiváló sportolót nevelt a magyar kézilabda számára. 

Kozák Luca neve ma egyet jelent a debreceni atlétikával. Folyamatosan mosolygó, pozitív energiát sugárzó, hihetetlenül céltudatos sportoló, aki nem ijed meg a kudarcoktól. Sőt, ezeket is csak az előnyére fordítja, erőt merít belőlük. Edzőjével és a szakmai stábjával együtt folyamatosan azon dolgoznak, hogy minél rövidebb idő alatt teljesítse a gátfutás 100 méteres távját. Saját bevallása szerint is „van még benne” teljesítmény, vagyis képes lesz a jelenlegi magyar csúcsánál is jobb időt futni. Az utóbbi esztendőkben több kiváló eredményt is elért, így például 2022-ben Münchenben az Európa-bajnokságon magyar csúcstartóként 2. helyezett lett, ugyanezen év februárjában a lengyelországi Torunban beállította a fedett pályás országos csúcsát. 2020-ban a Gyulai István Memorialon 36 éves országos csúcsot döntött meg. Nem csak sportkarrierjére koncentrál: mindig is a reál tantárgyak érdekelték – például a matematika és a kémia –, így a Debreceni Egyetemen vegyészmérnöki diplomát szerzett. Számtalan szállal kötődik Debrecenhez, s még akkor sem vált meg a várostól, amikor lehetősége lett volna külföldön tanulni és sportolni.

Debrecen Város Boncz László-díj

Barnáné Rossi Márta 1997-ben a Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskolán óvodapedagógus és gyermek gyógytestnevelő, 2005-ben a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Karán szociálpedagógus végzettséget szerzett. 1998-tól Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központjában kezdetben családgondozóként dolgozott, majd 2008-tól rendszeresen ellátta a szakmai vezető helyettesítési feladatait is. 2016 óta esetmenedzserként tevékenykedik. 2012-től négy éven keresztül területi koordinátorként látott el vezetői feladatokat a Tócóskertben. Napjainkban a Forrás Lelki Segítő Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának családsegítői munkájában külső szakmai segítőként vesz részt. Kollégái bizalommal fordulhatnak hozzá segítségért, útmutatásért. Közösségépítő és közösséget összetartó tevékenysége példamutató.

Kovács Csilla a Polgáron töltött általános és középiskolai évek után 1989-ben szerzett általános orvosi diplomát a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. Első munkahelye a Kazincbarcikai Kórház Sebészeti Osztálya volt, ahol 1993-ban sebészeti szakvizsgát tett. Ezt számos szakképesítés megszerzése követte: 1999-ben belgyógyászat szakvizsga, 2000-ben háziorvostan licence-vizsga, 2006-ban neurológiai, 2007-ben sürgősségi orvostan szakvizsga. 2010-ben egészségügyi menedzser szakértő és orvos-közgazdász végzettséget is szerzett a Nyugat-Magyarországi Egyetemen. 2007 óta a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Campus Sürgősségi Betegellátó Osztályának osztályvezető főorvosa. Az orvostudomány szinte valamennyi területén jártasságra és tapasztalatra tett szert. Ezen készségeknek különösen a koronavírus-járvány időszakában vette nagy hasznát, amikor a kórház betegellátó egységei a covid-betegek ellátására rendezkedtek be. Maga is fáradhatatlanul küzdött az életek megmentéséért, mindeközben a saját munkatársaiban is tartania kellett a lelket.

Dóczy Gedeon-díj

Barcsa Lajos, a Debreceni Szakképzési Centrum Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikumának igazgatója a kor kihívásainak megfelelően mindig folyamatosan képezte magát: okleveles gépészmérnök, okleveles mezőgazdasági gépjavító és alkatrészgyártó szakmérnök, mezőgazdasági műszaki doktor, okleveles gépészmérnök-tanár, közgazdasági szakokleveles mérnök, szakközgazda, közoktatási vezető, mesterpedagógus végzettségekkel és szakképzettségekkel rendelkezik. 1980-tól technológus, üzemszervező mérnök, 1982-től gépüzemvezető, 1987-től középiskolai tanár volt, 2002 óta pedig a „Mechwart” igazgatója. Pedagógiai és vezetői tevékenysége a gépészeti és gazdasági jellegű szakmai tárgyak tanítására, versenyfelkészítésre, vizsgáztatásra egyaránt kiterjed. A Debreceni Egyetem Műszaki Karán folyó mérnöktanári képzésben vezetőtanár, címzetes egyetemi docens, szakmódszertani tantárgyat tanít. A „Mechwart Alapítvány a Technikusképzésért” kuratóriumának elnöke, tagja a Gépipari Tudományos Egyesületnek, a Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány kuratóriumának, valamint a Debreceni Oktatási Tanácsnak.

Deák Józsefné óvodapedagógusként 1984-től tizenöt éven keresztül nevelte az éppen akkor megnyíló Gönczy Pál Utcai Óvodában a gyermekeket. Folyamatosan tanult, gyűjtötte a tapasztalatokat azért, hogy a gyerekek személyiségfejlesztése maradéktalanul megvalósuljon a mindennapok során. 1999-től vezeti a felsőjózsai városrészben található intézményt. Óvodavezetői elhivatottságát jellemzi, hogy az elmúlt időszakban jelentős fejlődésen ment keresztül az óvodában zajló szakmai nevelőmunka és az óvodai nevelés tárgyi feltételrendszere. Vezetői munkáját kiemelkedő szakmai elhivatottsággal, odaadó gyermekszeretettel, nyílt, humánus, demokratikus vezetői magatartással végezte és végzi. 2018-tól mesterpedagógus, mely minősítést az intézményvezetői tevékenységre irányuló mesterprogram elkészítésével szerezte meg. Az általa 23 évig vezetett óvoda szakmai munkája kiemelkedő.

 

Toldi a moziban

Közönségtalálkozó

DEmedia.hu

Szerző
Hasonló cikkek