• 2021. szept. 26. vasárnap
  • tiszta égbolt22℃ Debrecen
  • Jusztina
  • Benzin: 457Ft
  • Dízel: 457Ft
Debrecen
2021-06-11

Átfogó fejlesztések a Debreceni Szakképzési Centrumban

A Debreceni Szakképzési Centrum pályázatot valósított meg, melyet a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdetett meg GINOP-6.2.3-17 azonosító számmal, „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztésére” címmel. A projekt vissza nem térítendő összköltségvetése 549,9 milló forint, melyet az Európai Unió támogat.

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósult GINOP-6.2.3-17-2017-00032 azonosító számú „Átfogó fejlesztés a Debreceni Szakképzési Centrumban” című projekt közvetlen célcsoportjai a szakképzési centrum és tagintézményeinek vezetői, irányítói, pedagógusai, a helyi cselekvési terv végrehajtásában szerepet játszó szakemberek, a szakképző intézmények tanulói, a HÍD programban tanulók és családjaik voltak. A projekt megvalósításában a Debreceni Szakképzési Centrum és annak mind a 11 iskolája szolgált megvalósítási helyszínként.

A projekt megvalósítás során az alábbi alapelveket, célkitűzéseket vették figyelembe:

• Személyekhez igazodó, személyközpontú, az egyéni fejlesztést rendszerszerűen kezelő pedagógiai gyakorlat kialakítása és annak fenntartását szolgáló szakmai támogató rendszer működtetése.

• Az életpálya-építés központba helyezése, a karrier tanácsadás és a pályaorientációs eszközök felhasználásával.

• Kompetencia alapú program kialakítása, az alapkészségek és a releváns kulcskompetenciák eredményes, hatékony fejlesztése.

• Kompetencia-alapú képzésekben bevezetett új tananyagok, módszertanok fejlesztése.

• Megtartó képességük kialakítása és fejlesztése érdekében a kedvezményezett intézmények holisztikus, folyamatos fejlesztése, az iskolák, a tanárok, a vezetők megfontolt, pontos helyzetképen alapuló bevonásával, partnerközpontúságra és befogadó szemléletre támaszkodva.

• Magas színvonalú, hatékony csoportmunka szervezése, annak érdekében, hogy a tanulók közötti tudásbeli különbség és kifejezőkészség tág határait felmérve, a hátrányos helyzetű, tanulásban lemaradt tanulók esélyegyenlőségét és fejlesztését meg lehessen valósítani.

• Ágazatközi (pl. szociális, egészségügyi, ifjúsági, gazdasági, köznevelési, non-profit stb) együttműködések és partnerség kialakítása a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása érdekében.

• A digitális közösségi alkotóműhely pedagógiai módszertanának bevezetése a kedvezményezett intézmények körében a korai pályaorientáció, pályakorrekció, a tehetségazonosítás és tehetséggongozás hatékonyságának növelése, a versenyképes szakmatudás biztosítása, a vállalkozói kompetenciák fejlesztése, valamint az iskolai lemorzsolódás és a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése érdekében.

A Debreceni Szakképzési Centrum 3 darab digitális közösségi alkotóműhelyet alakított ki, melyet az európai uniós támogatású projektből finanszírozott. A Digitális Közösségi Alkotóműhely olyan nyitott közösségi tér, amelyben a következő alkotótechnológiák mindegyikének szükséges jelen lennie, egymással kombinálható módon: elektronika, 3D nyomtatás, robotépítés, lézervágás, CNC megmunkálás, varrás és famegmunkálás. A műhelyeknek a nemzetközi szabványoknak megfelelően az alábbi felszereltséggel kell rendelkezniük, 20-25 fő egyidejű foglalkoztatására alkalmas mennyiségben.

A fejlesztés folyamatában összesen 14 akkreditált módszertani pedagógus továbbképzés valósult meg, melyek során 298 fő pedagógus szerzett sikeresen tanúsítvány. A képzések kiemelten az alábbi tématerületekre irányultak:

• személyiségfejlesztés, készségfejlesztés,

• digitális oktatási és tanulási környezet kialakítását támogató készségfejlesztések,

• a pályaorientáció és tehetségazonosítás, tehetséggondozás,

• vezetői kompetenciák fejlesztése.

 

További fontos megvalósult tevékenység az eszközbeszerzés volt, melynek során a Digitális Közösségi Alkotóműhely eszközparkján túl számos multifunkcionális nyomtatóval, asztali számítógéppel, notebookkal, tabletekkel, szerverekkel gazdagodtak a projektből az iskolák.

Intézményfejlesztési tevékenységük keretein belül mérőeszköz került kialakításra. Az ezzel történő mérések eredményei centrum szinten kerülnek feldolgozásra szakértői munkacsoport által, az elkészült tanulmányt az iskolavezetők megismerik, és a saját intézményükre vonatkozóan ennek megfelelő intézkedési tervet készítenek. A tanulói fejlesztés erre épülően valósul meg. A GINOP-6.2.2-VEKOP-15 konstrukció keretében kidolgozott mérési módszertanokat az intézmények saját szakmai programjukba adaptálják.

A projekteket a GINOP-6.2.2-VEKOP/15 „A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése” című kiemelt felhívás és a GINOP 6.2.4-VEKOP/16 „A 21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének, valamint tartalmának fejlesztése” című kiemelt projektek szakembereivel együttműködésben valósult meg.

 

Tavaly nyár óta nem mért ütemben nőtt a brit gazdaság teljesítménye áprilisban

Polyák és Drenovac is hosszabbított

DEmedia.hu

Szerző
Hasonló cikkek