Egyetem Tér
2023-11-16

Kihelyezett kuratóriumi ülések az egyetemen

A Debreceni Egyetem Rektori-Kancellári Kabinetjének tevékenységével, felépítésével, a DE Egyetemi és Nemzeti Könyvtár működésével, gazdag dokumentumállományával, valamint tudományos és publikációs tevékenységeket támogató munkájával ismerkedtek meg a legutóbbi kihelyezett kuratóriumi üléseken a fenntartó Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumának tagjai.

A testület elnöke, Kossa György kiemelte, hogy a fenntartói és tulajdonosi jogokat gyakorló Alapítvány ellátogat az egyetem működésére alapvetően kiható minden nagy szervezeti egységhez, legyen szó adminisztratív, oktatási, vagy gazdasági területről annak érdekében, hogy megismerje az adott szervezeti egység működését, a legfontosabb fejlesztési fókuszterületeket. Szerdán két helyszínen járt a kuratórium, először a DE Rektori-Kancellári Kabinethez, majd a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárat keresték fel a testület tagjai.


- Kiváltságos helyzetben van a Debreceni Egyetem, a modellváltásnak köszönhetően versenyhelyzetbe került, önrendelkezési jogot, autonómiát kapott, a gazdálkodás, a működtetés és a döntéshozatal egy helyen történik, éppen ezért stabilitásának egyik záloga a jól szervezett működés. Erre a Rektori-Kancellári Kabinet a legjobb példa. Az ügyvitel, a nemzetközi kapcsolatok, az intézményi szerződések alapján a DE folyamatbeli működésében a kabinet meghatározó szervezeti egység, a szabályozott, egységes, fegyelmezett feladatellátás alappillére, mely nélkül bizonytalanná válna az intézmény működése – tette hozzá a kuratóriumi elnök.

Mészáros József kabinetfőnök főigazgató ismertette a kabinet feladatait és szervezeti felépítését. Mint kifejtette, a szervezeti egység legfontosabb feladata az egyetemi vezetéshez tartozó ügyek előkészítésével, a határozatok és döntések végrehajtásával összefüggő szervezési, igazgatási és ellenőrzési feladatok, valamint a rektor, rektorhelyettesek és a kancellár tevékenységéhez kapcsolódó egyetem-irányítási folyamatos ügyviteli tevékenység ellátása. Kiemelte, hogy az egység irattári dokumentumállománya nagyobb, mint a teljes vármegyei irattár állománya, valamint évente több mint százezres nagyságrendű levélforgalmat is lebonyolít az egyetem. A kabinet vezetője megjegyezte, hogy az egyik aktuális feladat az egyre nagyobb terhet jelentő iratkezelés és -mozgatás miatt a papíralapú iratkezelés digitálissá történő alakítása. Mészáros József beszámolt az egyetemi vezetést nemzetközi ügyekben támogató Koordinációs stratégiai igazgatóság, valamint a Nemzetközi Iroda tevékenységéről is, utóbbi a mobilitás ügyekben tölt be meghatározó szerepet.

Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora szerint a kabinet központi jelentősége bír az egyetem életében.
- Ennek a hivatalnak a sikere a képzett és a lelkiismeretes munkaerőnek köszönhető. A kancellári rendszer létrejötte óta számos fontos stratégiai döntés született itt, a kabinet felépítésének és működésének alapjai mintául szolgálnak más intézmények számára. Mindig az a legfontosabb cél, hogy a dolgozók biztonságban érezzék magukat, a modellváltás óta erősödött a belső stabilitás. A rugalmasságnak köszönhetően képesek vagyunk alkalmazkodni a világban bekövetkező változásokhoz, a hivatal dolgozói évtizedes munkatapasztalatuknak köszönhetően átlátják a legkomplexebb ügyeket is – fogalmazott a rektor.


A kuratórium ellátogatott a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárba is, ahol Karácsony Gyöngyi főigazgató bemutatta a DEENK céljait és működési struktúráját. Mint mondta, 15 ezer négyzetméteren hatmillió fizikailag elérhető dokumentummal, harmincezer muzeális gyűjteménnyel, 1200 olvasói férőhellyel rendelkezik a könyvtár. A 125 dolgozót foglalkoztató DEENK-be naponta háromezer látogató érkezik. Elhangzott, hogy a könyvtárban olyan virtuális, széles körben elérhető szolgáltatási komplexum is működik, mely segíti az oktatói és kutatói munkát.

- Lépést tartunk a hagyományokkal, huszonegyedik századi könyvtár akarunk lenni, erre stratégiai tervet is kidolgoztunk, olyan jövőképet vázoltunk fel, mely az élményalapú szolgáltatások révén stabilitást ad az egyetem működésének. A könyvtár elsődleges feladata az oktatók, a hallgatók segítése, a kutatói tevékenységek támogatása, erre fűztük fel a stratégiai elképzeléseket is, valamint kiemelt cél az open science, azaz a hozzáférhető tudomány támogatása, a publikációs menedzsment révén a publikációk, a kutatási adatok elérésének segítése – fogalmazott a főigazgató. Karácsony Gyöngyi kiemelte, hogy a DEENK szerepet játszik a kutatói készségek fejlesztésében, valamint az elkészült tudományos munkák hatásainak mérésében, az edukációs tevékenységekben, a hallgatói kutatói készségek fejlesztésében.

Kossa György hozzátette, hogy ha már van kiadója az egyetemnek meg kell vizsgálni, hogyan lehetne ezt az erőforrást tovább fejleszteni, a társadalmi hasznosság mellett a kutatói pálya szolgálatába állítani, mely révén széles körben terjeszthetők a Debreceni Egyetem tudományos eredményei.

A kihelyezett testületi üléseken részt vett Bács Zoltán kuratóriumi titkár, az egyetem kancellárja, Győry Kálmán és Szolláth Tibor kuratóriumi tagok. 

Nő a forgalombiztonság a 4808-as jelű Debrecen - Biharkeresztes összekötő úton

Állandó installáción tekinthetők meg a magyar poptörténet legendái a Magyar Zene Házában

unideb.hu

Szerző
Hasonló cikkek