Egyetem Tér
2023-01-24

A karrier lehetősége: DE Gyógyszerésztudományi Kar

A gyógyszerészet minden területén, itthon és külföldön egyaránt sikeresek lehetnek azok, akik a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán szereznek diplomát. A korszerű elméleti ismeretek mellett a gyakorlatra is nagy hangsúlyt fektet az intézmény, jól felszerelt laborhálózat szolgálja a magas színvonalú képzést.

A Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara (DE GYTK) osztatlan, ötéves gyógyszerészképzést kínál, ahol felvételi követelmény az emelt szintű biológia és kémia vagy fizika érettségi. A 2023/2024-es tanévtől a minimum ponthatár 380-ról 320-ra változik.  

A GYTK dékánja elmondta: olyan középiskolások jelentkezését várják, akik érdeklődnek a természettudományos, az egészségtudományi pálya iránt, akik felelősséget éreznek embertársaik iránt, akik segíteni szeretnének másokon, és egy olyan hivatást gyakorolnának, melynek középpontjában a beteg embereknek nyújtott tanácsadás, segítség áll. Ezt a gyakorlatban a kar segítségével közforgalmú gyógyszertárban, kórházakban, valamint a gyógyszerfejlesztés és -előállítás területein lehet megvalósítani.

- Annak érdekében, hogy segítséget adjunk a jelentkezőknek, online előkészítőt indítottunk, amelyen kifejeztetetten a felvételin előforduló problémás feladatok megoldására fókuszálnak kollégáink. Az órák ingyenesek a középiskolásoknak, mindössze regisztrálni kell – ismertette Vecsernyés Miklós. 

Évente több mint 350-en jelentkeznek a debreceni Gyógyszerésztudományi Karra, a felvettek száma az elmúlt években 65 és 78 fő között változott. A hallgatók többsége állami ösztöndíjjal kezdi meg tanulmányait.

Vecsernyés Miklós arról is beszámolt, hogy a GYTK minden tanszéke jól felszerelt kutatói és hallgatói laborokkal rendelkezik, amelyek közül kiemelkedik a Gyógyszertechnológiai Tanszék középüzemi tanlaborja, mely lehetővé teszi a hallgatóknak az ipari gyógyszergyártási folyamatok megismerését. A fejlődés folyamatos, idén megkezdődik a kar új épületének építése, melyhez gyártó egység is kapcsolódik majd.  

A hallgatók bekapcsolódhatnak a Tudományos Diákköri munkába, ami sok esetben a graduális képzés végeztével PhD munkával folytatódik. A DE GYTK-n számos oktató dolgozik, akik egykor ott is tanultak, így biztosított az oktató-kutató utánpótlás. Elért kutatási eredményeiket rendszeresen publikálják nemzetközi folyóiratokban.

Szoros kapcsolatban áll a kar a TEVA Gyógyszergyár Zrt-vel, a cég debreceni gyárában kihelyezett tanszék működik, illetve több tárgy oktatásában is együttműködnek.

- Bármely gyógyszeripari szereplőnél szívesen látják hallgatóinkat hosszabb, rövidebb szakmai gyakorlatokra. Közforgalmú vagy klinikai gyógyszertárban is el lehet tölteni a kötelező szakmai gyakorlatot – fejtette ki Vecsernyés Miklós.

A DE GYTK dékánja hangsúlyozta: a gyógyszerészi hivatás nagyon sokszínű és szerteágazó. Gyógyszerész diplomával el lehet helyezkedni közforgalmú gyógyszertárakban, illetve kórházakban, ahol klinikai gyógyszerészként közvetlenül segíthetik az orvosok munkáját, egyedi infúziókat készítenek vagy gyógyszerkísérletekben vehetnek részt.

- Az iparban elhelyezkedő gyógyszerészek a gyógyszergyártás folyamatának minden szakaszába bekapcsolódhatnak, foglalkozhatnak gyógyszerek törzskönyvezésével, minőségbiztosítással, kutatás-fejlesztéssel, gyártási folyamatokban közreműködhetnek, illetve gyógyszerismertetőként a marketingben is tevékenykedhetnek. Mindezek mellett egyetemek és egyéb, kutatás-fejlesztéssel, analitikával foglalkozó nem gyógyszeripari cégek is szívesen fogadják a gyógyszerész diplomával rendelkezőket. Vagyis minden, a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán végzett hallgató el tud helyezkedni – tette hozzá Vecsernyés Miklós.  

 
Sajtóközpont - OCs

Agrárminisztérium: továbbra is óriási az érdeklődés a települések fásítására

TMO – már ezer általános iskolást segítettek

unideb.hu

Szerző
Hasonló cikkek