Egyetem Tér
2022-11-05

Ipari együttműködéssel a piacképes diplomáért

Az ipari kapcsolatok, valamint az oktatói és kutatói utánpótlás biztosításának fontosságát hangsúlyozta a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karán tartott kihelyezett kuratóriumi ülésen Kossa György. A kuratóriumi elnök bejelentette: a PhD-hallgatókat támogató pilot program indul a TTK-n.

- A Debreceni Egyetem számára sikeres volt a modellváltás, biztosított az egyetem függetlensége, autonómiája, amely lehetőséget teremt a piaci szereplőkkel való együttműködésre is. A sikeres közös munkához olyan alkalmazott kutatásokra van szükség, amelyekből a gazdasági társaság profitálhat, a nyereség egy részét pedig visszaforgatják az alapkutatásba – jelentette ki Kossa György a TTK-n tartott kihelyezett kuratóriumi ülésen. 

A Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke a tudományos tevékenység mellett kiemelten fontosnak tartja az oktatói és kutatói utánpótlás biztosítását, a PhD-hallgatók számának növelését, a tehetséges szakemberek megtartását. Bejelentette, hogy ennek kapcsán hamarosan egy pilot projekt indul a Természettudományi és Technológiai Karon.

Kossa György kitért arra is, hogy a minőségi képzéshez szükség van fiatal professzorokra, hozzátette: a Debreceni Egyetemen nincs gazdasági akadálya annak, hogy egyetemi tanári címet kapjon, aki megfelel a hazai és a nemzetközi előírásoknak.

Az energiaválság kapcsán pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a sokszorosára emelkedett rezsiköltségek miatt az intézményben több területen takarékossági intézkedéseket vezettek be, de ezek a képzés színvonalát nem befolyásolják, egyelőre nem merült fel ez online oktatásra való átállás sem.

A kihelyezett kuratóriumi ülésen Kun Ferenc, a Természettudományi és Technológiai Kar dékánja ismertette a TTK oktatási és képzési kínálatát, beiskolázási tevékenységét, a kar érintő kihívásokat, illetve a jövőbeni terveket. Elmondta: a hallgatók három képzési területen 11 alap és 13 mesterszakon, az osztatlan tanárképzésben pedig számtalan szakpáron tanulhatnak. 

- Felépítettük a teljes képzési piramist. A hozzánk érkező az alapszak elvégzése után választhatja 13 mesterszakunk valamelyikét, majd felkínáljuk a lehetőséget, hogy csatlakozzon a doktori képzéshez. A munkaerőpiacra mindhárom szinten ki lehet lépni, hallgatóink olyan képzést kapnak, hogy tudásuk használható és versenyképes a piacon. Ezt úgy garantáljuk, hogy a régió iparvállalataival kiterjedt kapcsolatrendszert alakítottunk ki, az ipari partnereink száma megközelíti a százat – mutatta be a képzési struktúrát Kun Ferenc dékán.

A TTK a Debreceni Egyetemen az elsők között indította el a duális képzést 2016-ban, így a hallgatók az elméleti tudást a karon, a minőségi gyakorlati ismereteket pedig az ipari partnernél szerezhetik meg. A duális képzés mellett a céges együttműködések keretében jelenleg 17 kihelyezett tanszék is működik.

Kun Ferenc kiemelte, hogy az oktatók 95 százaléka rendelkezik tudományos fokozattal, 34 oktató-kutató az MTA Doktora címmel. Öt intézet nyerte el az MTA Kiváló Kutatóhely címet és több mint 15 kiválósági kutatócsoport működik a karon. A tudományos tevékenység kapcsán elhangzott, hogy az elmúlt 10 évben több mint 200 nyertes pályázattal, 17 és fél milliárd forint összegű támogatást kaptak a kar szakemberei.

A dékán a kihelyezett kuratóriumi ülésen beszámolt arról is, hogy az angol nyelvű képzéseken résztvevők száma ugyan folyamatosan emelkedik, de a természettudományos szakokra egyre kevesebb magyar diák jelentkezik. A kar ezért intenzív beiskolázási tevékenységet folytat, például iskolalátogatásokat, nyári tábort, középiskolai tanulmányi versenyeket, emelt szintű érettségire felkészítőket szerveznek. 

Kun Ferenc ismertette a kar terveit is, amelyek között szerepel az infrastruktúra fejlesztése, a kémia épület felújítsa, a laboratóriumok modernizációja, a képzés területén a szakok nemzetközi akkreditációja, az angol nyelvű oktatás fejlesztése, illetve új, versenyképes szakok létrehozása, valamint a kutatások támogatási rendszerének bővítése.

Sajtóközpont - CzA

Mauro Caputo

A belgyógyászat újdonságairól tanácskoznak

unideb.hu

Szerző
Hasonló cikkek