• gyenge köd-4℃ Debrecen
  • Károly,
  • Benzin:  377Ft
  • Dízel:  396Ft
Megjelent a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) által kezdeményezett, 2021. január 1-én hatályba lépő jogszabály révén kedvezőbb működési és adózási környezetben folytathatják tevékenységüket az őstermelők, a családi gazdaságok és az agrárvállalkozások.

Jövő évtől három szervezeti forma mentén alakul a családi működési formák szabályozása. Ezek az őstermelők, az őstermelők családi gazdaságai (ŐCSG) és a családi mezőgazdasági társaságok (CSMT). Azon működési formák, melyeket a törvény nem érint (például egyéni vállalkozók), változatlan szabályok szerint működhetnek a továbbiakban is.

Cél az agrártársadalom számára kedvezőbb gazdasági környezet kialakítása, az adókedvezmények bővítése, az adminisztráció csökkentése. Arra ösztönözzük a családi gazdaságokat, hogy fejlesszenek, hogy állítsanak elő nagyobb hozzáadott értéket, álljanak több lábon. Az új jogszabály ráirányítja a figyelmet arra, hogy a termelőknek társadalmi elismerés az adókedvezmény. Abban bízunk, hogy ezáltal még több fiatal lát majd jövőképet az agráriumban.

Őstermelők

Kibővül az őstermelők tevékenységi köre, összhangban a földforgalmi törvényben meghatározott mező-, erdőgazdasági és kiegészítő tevékenységekkel. Az ezekből származó bevétel a teljes őstermelői bevétel 25%-át teheti ki.

Évi 600 ezer forintról az éves minimálbér felére, megközelítőleg 1 millió forintra nő azon értékhatár, amelyet el nem érő éves bevétel esetén a mezőgazdasági őstermelőnek nem kell jövedelmet megállapítania, azaz nem kell személyi jövedelemadó bevallást készítenie. Ezen értékhatáron felül az őstermelők kétféle adózás – az átalányadózás és a tételes költségelszámolás – közül választhatnak.

Átalányadózás esetén az eddigi 8 millió forintos kvázi adómentes határ az éves minimálbér ötszörösére, megközelítőleg 10 millió forintra nő. A következő lépcsőfok ennek a kétszerese, a jelenlegi minimálbérrel számolva körülbelül 20 millió forint – eddig van lehetőség kedvezményes átalányadózásra. Ennél nagyobb árbevételnél már tételes költségelszámolásra kell áttérni. Kedvező változás, hogy az adómentes sáv átlépése esetén csak az afeletti összegre vetítve kell megfizetni az adót. Az őstermelői  tevékenységgel összefüggésben folyósított támogatások nem minősülnek bevételnek, azok adómentessé válnak.

A kistermelői rendelet hatálya alatt tevékenykedők is részesülhetnek az őstermelők számára nyújtott kedvezményekből. Esetükben őstermelői (nem kiegészítő) tevékenységnek minősül a termékfeldolgozás – így nem számít majd bele a 25%-os bevételi korlátba –, ha saját maga dolgozza fel a saját gazdaságában előállított alapanyagot, és az a kistermelői rendeletben szabályozott mennyiséget nem haladja meg.

Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG)

A jelenlegi közös őstermelői tevékenység és a családi gazdaság egyesített formája az őstermelők családi gazdasága, jövő évtől ez a működési forma áll rendelkezésre a közösen tevékenykedő hozzátartozók számára. Adózásuk az őstermelőknél megszabott értéket többszörözi a résztvevők számával, a kedvezményes adózás felső értékhatára viszont nem haladhatja meg a 4 személyre számított összeget, tehát jelenleg a megközelítőleg 80 millió forintot.

Családi mezőgazdasági társaság (CSMT)

Új minősítő kategória jön létre a társasági formában működő gazdaságok számára. A minősítést azon gazdasági társaság, szövetkezet, vagy erdőbirtokossági társulat kaphatja meg, aminek tagjai egymással hozzátartozói láncolatban állnak, valamint kizárólag mező-, erdőgazdasági és kiegészítő tevékenységet folytatnak. A minősítést a NAK-nál kell majd kérelmezni. A CSMT-k tagjai számára – ugyanúgy, mint az őstermelők családi gazdaságainak - a termőföld-adásvételeknél és -haszonbérleteknél kedvező elővásárlási, illetve előhaszonbérleti lehetőség biztosított.

A gazdasági társaságokból – függetlenül attól, hogy rendelkeznek-e CSMT-minősítéssel vagy sem - adófizetés kötelezettsége nélkül kivehető a normatív támogatásként kapott összeg, a saját földért kapott bérleti díj, és a társaság által legalább 15 évig használt föld vételára vagy tőketörlesztése. Az ilyen módon mentesített jövedelem ugyanazon gazdaság esetén adóévenként nem haladhatja meg az 50 millió forintot.

Teendők, praktikus tudnivalók az érintetteknek

Több mint 30 ezer őstermelő és 1700 családi gazdaság érintett a változásokban Hajdú-Bihar megyében. Felhívjuk a figyelmüket az alábbi változásokra.

  • Megszűnik a fizikai őstermelői igazolvány.
  • Megszűnik az őstermelői értékesítési betétlap érvényesítési funkciója.

Aki 2020. december 31-én hatályos őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, az 2021. január 1-től is őstermelőnek minősül. Ha egy termelő az őstermelő nyilvántartásba felveteti magát, őstermelői tevékenységének megszüntetésének bejelentéséig őstermelő marad, így nem kell évente 

  • felkeresni a falugazdászt március 20-ig az őstermelői igazolvány meghosszabbítása miatt.
  • Akik 2020. december 31-én közös őstermelői igazolvánnyal rendelkeztek, ők 2021. január 1-től ŐCSG-ként működnek. (A NAK ez ügyben adategyeztetést végez 2021. június 30-ig).
  • Akik 2020. december 31-én családi gazdaság tagjai voltak, jövő év elejétől személyükben őstermelőknek minősülnek, együttesen pedig ŐCSG-ként működnek tovább.

A NAK a legszélesebb körben tájékoztatja a tagjait

A NAK falugazdászai tájékoztatják a gazdákat az új jogszabállyal kapcsolatos tudnivalókról. A Hajdú-Bihar megyei falugazdászok elérhetőségei ITT találhatóak. A NAK külön internetes aloldalon http://www.nak.hu/csg ) foglalja össze. Itt részletesen megismerhető az új szabályozás, elérhető egy adózási kalkulátor, a családi gazdaságok reformjáról szóló tájékoztató kiadvány, egy általános, illetve minden működési formához kapcsolódóan egy-egy külön kisokos. A NAK mindemellett online rendezvényekkel, videókkal is segíti tagjai tájékozódását, eligazodását.

Kevesebb zöldséget, de több gyümölcsöt fogyasztunk

Nagy Ádám győztes gólt szerzett Angliában

DEmedia.hu

Szerző
Hasonló cikkek