Egyetem Tér
2022-06-20

Az első diplomák - GTK

Megkezdődtek a nyári diplomaosztók a Debreceni Egyetemen. Pénteken a Gazdaságtudományi Kar 530 végzős hallgatója vehette át oklevelét a Főépület Díszudvarán. Az alapképzésben 223, a mesterképzésben 150, míg a felsőoktatási szakképzésben 157 hallgató fejezte be tanulmányait.

- A mai gazdasági helyzetben nem csupán egy-egy munkaterület speciális követelményeinek kell megfelelni. A gazdaság kreatív, változásokra és változtatásokra kész, kritikusan gondolkodó, komplex probléma megoldásra alkalmas, rugalmas, új és új célokat megfogalmazó, a gondolatait másokkal megosztani kész és képes munkaerő iránt mutat keresletet. Biztonsággal állíthatom, hogy ebben a mi végzett hallgatóink, így Önök is, kiválóak. Amit tettek, a tanulás, felkészülés egy pályára, az befektetés volt, amelynek eredménye a jövőben lesz mérhető, amikor hasznosítják a megszerzett tudást. A gazdasági élet elismerte és elismeri az itt szerzett diploma értékeit – fogalmazott ünnepi köszöntőjében Pető Károly a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar dékánja.

A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán a 2021/2022-es tanév tavaszi félévben az alapképzésben 223 hallgató, mesterképzésben 150 hallgató, míg a felsőoktatási szakképzésben 157 hallgató teljesítette sikeresen a záróvizsga követelményeket. A pénteki diplomaosztón heten okleveles mérnöki, 73-an okleveles közgazdász, 12-en okleveles menedzser, 32-en okleveles tanácsadó, 7-en okleveles közgazdásztanár, 13-an mérnöki, 78-an közgazdász, 26-an sportszervező, 20-an rekreációsszervező és egészségfejlesztő és 138-an felsőfokú közgazdász asszisztens oklevelet vehettek át.

Az ünnepség keretében átadták a kar kitüntetéseit és elismeréseit is.

A Gazdaságtudományi Kar oktató-nevelő munkájának kiemelkedő támogatásáért, fejlődésének, hazai és nemzetközi elismertségének növelésében végzett munkájáért, társadalmi, tudományos kapcsolatrendszerének fejlesztéséért Ezüst Díszérme kitüntetésben részesült: Zichyné Belinszky Katalin, a Közösségi Educatio Oktató és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője és Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke.

A GTK Tanácsa Pro Facultate-díjat adományozott: Csapóné Riskó Tünde, valamint Tar Ildikó egyetemi docenseknek a kar érdekében kifejtett tartós és kimagasló tevékenységük elismeréseként.

Az agrárökonómia oktatásában és kutatásában végzett kiemelkedő munkájáért Kádár Béla díjat vehetett Felföldi János egyetemi docens.

Az idei Kozma András díjat, a gazdaságtudomány területén végzett kimagasló oktató-kutató munkájáért Lakatos Vilmos, egyetemi docensnek adta át Pető Károly dékán.

Pro Educatione Oeconomicae kitüntetésben részesült oktatásszervezési tevékenységének elismeréseként Kiss Marietta egyetemi docens.

Erdey László, a GTK nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettesének kiemelkedő kutatási és tudományos tevékenységét Pro Scientiis Oeconomicae díjjal ismerte el a kar. A Közgazdaságtan és Világgazdaságtan Intézet igazgatója emellett az Év Oktatója díjat is átvehette.
Magas színvonalú egyetemi szemináriumok, gyakorlatok vezetéséért az Év Oktatója díjban részesül Gergely Éva egyetemi docens is.

A kar kapcsolatainak fejlesztése érdekében végzett kimagasló munkájának elismeréseként Pro Meritis Interfacultatis-díjban részesült Baksay Gergely, a Magyar Nemzeti Bank Költségvetési és Versenyképességi Elemzések Igazgatóság igazgatója, Jánosy Orsolya, Debreceni Egyetem Nemzetközi Iroda irodavezetője, Póser Zoltán, a EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ ügyvezetője.

Hétfőtől pályázhatnak a méhészek az új méh állatjóléti támogatásra

Elismert debreceni professzorok

unideb.hu

Szerző
Hasonló cikkek