Egyetem Tér
2021-10-13

Megemlékezés a Klebelsberg-szobornál

Halálának évfordulóján koszorúzással emlékezett a Debreceni Egyetem a Főépület előtt álló szobornál Klebelsberg Kunó egykori vallás- és közoktatásügyi miniszterre. Az ünnepségen az intézmény, a fegyveres testületek mellett helyi és országos szervezetek képviselői helyezték el az emlékezés virágait.

- Ha végig nézek azokon az embereken, akik most itt állnak, két dolog jut az eszembe: a becsület és a tisztesség. Ha visszatekintünk Klebelsberg Kunó életútjára, akkor ugyanezek a szavak jutnak eszembe. Nagyszerű dolog, hogy itt tiszteleghetünk egy olyan ember előtt, aki becsülettel, tisztelettel szolgálta a hazát. Ez fontos volt akkor és ma is az, a változó világban. Az egyetemi modellváltást követően továbbra is folytatja munkáját a Debreceni Egyetem, amely mindig is itt lesz, ahogy a felsőoktatás 1538 óta folyamatosan jelen van Debrecenben – fogalmazott köszöntőjében Pintér Ákos, az intézmény általános rektorhelyettese.

A megemlékezés Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnökének ünnepi beszédével folytatódott az Egyetem téren álló Klebelsberg-szobornál.

- Köszöntöm mindazokat, akik fejet hajtani jöttek a 20. század egyik legnagyobb magyar államférfijának és hazafiának emléke előtt. Klebelsberg Kunó életpályája folyamán a Tisza-kormány alatt ellátott számos komoly beosztását követően, tevékenysége eredményeképpen elérte a szakpolitika csúcsát, amikor a Bethlen-kormányok alatt előbb belügyminiszter, majd vallás- és közoktatásügyi miniszter lett. Közoktatáspolitikáját az egységes jogosítású, de háromágúvá tagolt középiskolarendszer megteremtése, a polgári iskola önálló, középfokú iskolaként való törvényesítése, a középfokú lányoktatás, valamint a tanárképzés reformja jellemezte – emelte ki a szónok.

- Gondolat, érzés, tett, áldozatkészség – ezek voltak a vezérlő csillagai életében. Politikájának vezérgondolata volt, hogy a nemzet megmentéséhez a kultúra fejlesztése a kiindulási pont – hangsúlyozta Kossa György.


- Rengeteget tervezett és rengeteget elért. Mert nem a szavak, hanem a tettek embere volt… Jól érzékelte, hogy az oktatás, a kutatás, a kultúra, a szolidaritás, az összefogás és a munka az alapja egy társadalom felemelkedésének. Ő ennek érdekében mindent meg is tett, hiszen tevékenykedése alatt megalkotta azon jogszabályokat, melyek lehetőséget adtak arra, hogy kellő forrás, infrastruktúra és humán erőforrás álljon rendelkezésre annak érdekében, hogy ezen cél megvalósulhasson. Tevékenyen részt vett a debreceni, a szegedi és a pécsi tudományegyetem szervezésében és felépítésében. Ő egy igazi államférfi és egy hazafi volt, akit Debrecen egyeteme 1927-ben díszdoktorává avatott. Egy hazafi, aki önzetlenül, óriási munkabírással végrehajtotta nemes küldetését, hogy a magyar nemzet a kultúra, a tudás, a szolidaritás és együttműködés mentén felemelkedjen.


Az utókornak kötelessége fejet hajtani ezen tevékenységei miatt. Megőrizni az emlékét és tisztelni emberi nagyságát – zárta ünnepi beszédét a kuratórium elnöke.


 

A megemlékezés a koszorúzást követően a Szózattal ért véget a Helyőrségi Zenekar előadásában, majd az Il Silencio hangjaival zárult Klebelsberg Kunó, egykori vallás- és közoktatásügyi miniszter szobránál a Debreceni Egyetem előtti téren.

Magyarország 50 beteget vesz át Romániától intenzív ellátásra

Továbbra is lezárva a Homokkerti felüljáró Petőfi téri felhajtó ága

unideb.hu

Szerző
Hasonló cikkek