Egyetem Tér
2021-01-20

Hasznosítható tudás, legkorszerűbb technológiák a debreceni Műszaki Karon

Nagyon színes a képzési paletta a Debreceni Egyetem Műszaki Karán. Alapképzésben az építészmérnöki, építőmérnöki, gépészmérnöki, környezetmérnöki, mechatronikai mérnöki, műszaki menedzser, repülőmérnöki, járműmérnöki képzéseket választhatják a hallgatók. Ezek között ráadásul az angol nyelvű képzések is megjelentek.

Tavaly indult a járműmérnök képzés a Műszaki Karon, ami 2021 szeptemberétől már több specializációt is tartalmaz, újdonság például, hogy légi járművekkel is foglalkozhatnak a járműmérnöki szakon tanuló hallgatók. A közeljövőben több olyan szakot szervez a kar, mint például a sportmérnök, logisztikai mérnök, amelyekre szintén nagy szükség van a környező vállalatoknál. Minden egyes alapképzésben végzett hallgató legalább két mesterképzést tud választani a Műszaki Karon, a mesterképzést végzettek pedig folytathatják tanulmányaikat a PhD képzés keretében. Hogy hogyan működik a gyakorlatban a műszaki képzés, arról Husi Géza, a kar dékánja beszélt az FM90 Campus Rádióban.

- Mennyiben határozzák meg a képzési kínálatot a régióban működő cégek munkaerő igényei?

- Teljes mértékben. Eleve olyan mérnökszakokat indítunk a Műszaki Karon alapképzésben, amelyeket a környező cégek igényelnek.

- Hogyha valaki úgy gondolja, hogy ő inkább elméleti szakember szeretne lenni, és a kutatás érdekli, akkor milyen lehetőségei vannak a karon?

- Természetesen folytatni lehet a tanulmányokat mesterképzésen, aztán PhD képzésen. Minden egyes szakunkon lehetőség van önálló és csoportprojekt munkák végzésére, fontos feladat a szakdolgozat-készítés, diplomaterv készítés. Általában ez szokta meghatározni, hogy valaki gyakorlatorientált, vagy mondjuk elméletorientált jövőt képzel el magának.

- A kar kínálatának része az osztatlan tanárképzés is. Ide kiket várnak elsősorban?

- Az osztatlan tanárképzés egy teljesen új igény Debrecen városában. Megváltoztak a középiskolai műszaki tanárokkal kapcsolatos követelmények. Mi olyan tanárokat képzünk, akik a diploma átvétele után azonnal elkezdhetik a megfelelő beosztásban a tanítást és nem kell nekik újabb képzéseken részt venni. Míg, hogyha valaki egy hagyományos mérnöki szakon végez, akkor utána egy úgynevezett mérnöktanári szakot is el kell végeznie ahhoz, hogy taníthasson.

- Angol nyelvű képzéseik is vannak, mennyire népszerűek ezek a külföldi hallgatók körében?

- Nagyon népszerűek. Az angol nyelvű képzésünk minden évben körülbelül száz-kétszáz hallgatóval növeli a kar létszámát. Jelenleg körülbelül nyolcszáz külföldi hallgatónk van. Akinek nem idegen a multikulturális környezet, hogy akár nemzetközi teamekben dolgozzon, és úgy oldjon meg egy-egy feladatot, neki nagyon jó iskola a Debreceni Egyetem Műszaki Kara.

- Ahhoz, hogy a képzés zökkenőmentes legyen, különösen fontos a szakmai felkészültség mellett a korszerű technikai háttér is. Mennyire van lehetőségük a technika folyamatos fejlesztésére?

- A Debrecen 2030 program, illetve a debreceni járműipari kompetencia fejlesztése kapcsán a Műszaki Kar jelentős anyagi támogatást kap a kormánytól annak érdekében, hogy a gyakorlati műszaki kompetenciáit fejlessze. Új járműipari kutatócentrum fog épülni, aminek a tervezése már gyakorlatilag befejeződött. A legkorszerűbb gyártástechnológiai-, gyártásautomatizálási eszközökkel szereljük fel a kutatócentrumot, modern robotrendszereink lesznek, de kialakítunk jármű mérésére szolgáló különböző műhelyeket, laborokat is. Ezen kívül új laborszárnyat építünk a Műszaki Karon. Tehát a fejlődés nem áll meg.

- Ezek olyan eszközök, amelyekkel majd a hallgatók kint a munkaerőpiacon is találkozhatnak?

- Igen. A Műszaki Karon már körülbelül húsz éve az a törekvés, hogy csak olyan eszközökkel tanítsunk, amelyek az iparban léteznek. Sőt, ha valamilyen eszközből mondjuk többfajta megoldás is létezik, akkor körbe szoktuk kérdezni a helyi vállalatokat, hogy nekik melyik van, és akkor az alapján tanítjuk a hallgatóinkat. Látható, hogy jelentős az ipar hatása a Műszaki Karra, hiszen ők is megosztják velünk, hogy mit szeretnének fejleszteni, milyen eszközöket szereznek be, milyen technológiát, és mi ahhoz illesztjük a képzési programjainkat. 

- Hány céggel van, és milyen típusú együttműködésük?

- Nagyon sokfajta együttműködésünk van. Van lazább, ami azt jelenti, hogy a hallgatóink gyakorlatot, projektmunkát végeznek az adott cégnél, vagy a diplomatervet készítik ott. De van több annyira szoros kapcsolatunk is, amelynek keretében az adott cég számára készítünk fel szakembereket egy szak valamelyik specializációjában. Tehát konkrétan az adott cégnek a technológiáját és az ott alkalmazott módszereket tanítja meg egy adott szak. Meg kell jegyeznem, hogy ezek főleg mesterszakon történnek, mert a Debrecen városába betelepült cégek majdnem mindegyike nagy hozzáadott értéket állít elő, ezért nem kifejezetten az alap végzettségű mérnököket keresik, mint inkább a mesterképzésben végzett mérnököket. Ezek a kooperatív képzéseink, de duális képzésünk is van a gépészmérnöki-, és a környezetmérnöki szakunkon, illetve ha minden igaz, akkor a műszaki menedzseren is duális képzésben is részt lehet venni az oktatásban.

- A Műszaki Kar hallgatói milyen arányban helyezkednek el a végzést követően?

- A keleti országrészben még mindig kevés a mérnökök száma, gyakorlatilag a záróvizsga előtt már majdnem minden hallgatónknak van álláshelye, már aki állásba akar menni. Hiszen azért vannak olyan szakirányok is, mint például az építészmérnök, vagy a gépészmérnöki szakunkon az épületgépész specializációnk, amelyek tipikus egyéni vállalkozós mérnöki munkák. Gyakorlatilag minden egyes hallgatónk talál munkát, vagy önálló vállalkozó lesz, vagy pedig tanulmányait folytatja.

 

 

Újabb vakcinaszállítmány érkezett Debrecenbe is

Hajdú-Bihar megyei rendőröket ismertek el

Szabó Ivett

Szerző
Hasonló cikkek