Egyetem Tér
2020-11-24

Folyamatos fejlődés a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán

Óriási a szakember hiány az egészségügyi szférában. Aki kellően elhivatott és motivált, jó lehetőséget láthat a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának képzéseiben. A végzést követően azonnali elhelyezkedésre számíthatnak az intézmény hallgatói. Móré Mariann, az Egészségügyi Kar dékánja mutatta be képzési kínálatukat az FM90 Campus Rádióban.

- Milyen alapszakok közül választhatnak a középiskolások a karon?

- A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara egészségtudományi és társadalomtudományi területeken kínál képzéseket a középiskolások számára. Az egészségtudományi képzési területen az ápolás és betegellátás, illetve az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak elnevezéseken belül kínálunk különböző szakirányokat, ezek az ápoló, a védőnő, a szülésznő, a mentőtiszt, és indítunk egészségügyi szervező alapszakot is. Szociális területen szociális munka alapszakot választhatnak a leendő hallgatók. Ezen szakok mindegyike olyan jellemzőkkel bír, amelyek biztosítják, hogy végzés után az elhelyezkedés nem lesz probléma.

- Milyen lehetőségeik vannak mesterképzésen a hallgatóknak?

- Az egészségtudományi területeken évekig nem volt lehetőség mesterképzésben folytatni a tanulmányokat kifejezetten a szakokhoz közvetlenül kötődő képzésekben. Most azonban már van az ápoló képzéshez kötődően mesterképzésünk, és éppen dolgoznak a kollegáim azon, hogy a védőnők is tudják mesterképzésben folytatni majd a tanulmányaikat. Úgyhogy akik a következő évben hozzánk jönnek védőnő alapszakra, biztosan tudják majd folytatni a tanulmányaikat mesterszakon. A szociális területen kicsit tágabb a paletta, mert nemcsak a mi karunkon, hanem számtalan, a Debreceni Egyetemen lévő karon is folytathatják tanulmányaikat.

- Mekkora az igény arra, hogy mesterképzésen folytassák tanulmányaikat a hallgatók?

- Erre nagyon összetett a válasz. Akik egészségügyi felsőfokú tanulmányokat folytatnak, a képzési idejük alatt nagyon sok időt töltenek gyakorlóképző helyeken. Ott folyamatosan éri őket az az impulzió, hogy hihetetlen nagy szükség van a munkájukra. És szinte mindegyikőjük az utolsó időszakban már konkrét állásajánlatokat kap. Ez természetesen a fiatalok számára rendkívül vonzó. Ugyanakkor vannak olyanok, akik azt is érzik, hogy a tudásbővítés még nyithat számukra lehetőségeket, ezért maradnak. Egyre inkább azt látjuk, hogy ez az igény a szakma részéről is megnyilvánul. Szociális ágazatban már sokkal nagyobb jelentőséggel bír a továbbtanulás, és ez esetben egyébként a levelező tagozatos képzésben jelentős a hallgatók létszáma.

- Hogyha visszakanyarodunk egy kicsit az alapképzéshez, hogyan épül fel?

- Az első egy év az alapszakokon alapozó év, ahol megtanulják a hallgatók azokat az alaptárgyakat, amelyekre épülve el tudják sajátítani a gyakorlati ismereteket. De nagyon nagy jelentősége van annak is, hogy megtanulnak egy olyan szakmai szókészletet használni, amely nélkül nem boldogulnának majd a szakmában. Az egészségügyi képzések esetében az anatómia ismeretek, az élettani ismeretek elengedhetetlenek ahhoz, hogy utána azokra gyakorlati ismereteket lehessen építeni. Ezért az első év nagy százalékban az épület falai között történik. A hallgatók így szerzik meg a tudásukat. Másodévtől kezdve azonban már egyre nagyobb számban szembesülnek azzal, hogy mi is a gyakorlati szakmai elvárás. Rendkívül jó az együttműködésünk Nyíregyházán a Jósa András Kórházzal. Az ott dolgozó kollegák különösen figyelnek arra, hogy a hallgatóink ne csak nézzék a folyamatokat, hanem a tudásuknak megfelelően egyre inkább bevonják őket a konkrét feladatokba. 

- Van-e lehetőség duális képzésbe bekapcsolódniuk a hallgatóknak az Egészségügyi Karon.

- Az egészségügyi területeken jelenleg nincs lehetőség, a szociális területen viszont van duális képzésünk. Egy pályázati támogatás segítségével a szociális munka alapszaknak létrehoztuk a duális formáját.

- A kar teljes képzési spektrumát nézve, mely szakok a legnépszerűbbek?

- Többször felmerült már ez a kérdés korábban is, ezért megnéztem a számokat. Nem tudok favorit szakokat mondani. Ezeken a területeken ugyanis folyamatos és egyenletes az érdeklődés. Ebben az évben kiemelkedően magas volt a szociális munka alapszakra jelentkezők száma a levelező tagozaton, de a többi képzéseink iránt is egyenletes az érdeklődés.

- Jelenleg hány hallgatója van a karnak?

- 1250 hallgatónk van most alapképzésben, mesterképzésben, nappali és levelező tagozaton összesen.

- Milyen tehetséggondozó programokon vehetnek részt a hallgatók a karon? Gondolok itt akár ösztöndíjakra, vagy akár külföldi tanulmányutakra.

- Adottak ugyanazok a lehetőségek, amelyek az egyetem más karain tanuló hallgatók számára. Ugyanúgy a tehetséggondozó program, szakkollégium, az ösztöndíjak, tudományos diákköri munka, mind elérhetők. Kis eltérés abban van, hogy az egészségügyi képzésekhez kötődő hallgatói életben magasabb ösztöndíjakat kaphatnak a diákok a tanulmányi eredmény függvényében. Nálunk kiemeltebbek lehetnek az ösztöndíjak, mint más karokon. Természetesen mi is támogatjuk azt, hogy a hallgatóink külföldön is szerezzenek tapasztalatot. A szociális területen is van már ennek gyakorlata, és az egészségügyi területen tanuló hallgatók közül is egyre többen élnek ezzel a lehetőséggel. Egy kicsit színesíti a lehetőségeiket az, hogy van angol nyelvű képzésünk a szociális területen. 2021 szeptemberétől pedig ápoló szakirányon indítunk angol nyelvű képzést.

- Ha már az újdonságokról beszélünk, mostantól Szolnokon is indít képzést az Egészségügyi Kar. Mi indokolta ezt a lépést?

- Amikor 2019-ben a Debreceni Egyetem része lett a Szolnok Campus, már akkor felmerült annak a lehetősége, hogy egészségügyi területen hallgatókat képezzünk, hiszen óriási igény volt rá. Egy konkrét példával megvilágítva, Magyarországon kétezer olyan védőnői praxis van, amelyet helyettesítéssel látnak el. Ebből hatszáz Szolnok megyében. Nemcsak a védőnői területen, hanem az ápolók, gyógytornászok, dietetikusok esetében is rendkívül nagy a munkaerőhiány. Ezért a Debreceni Egyetem vezetése Szolnok városával és a megye önkormányzatával összefogva elkezdett azon dolgozni, hogy hogyan lehetne helyben képzéseket indítani. Most vagyunk a finisben, hiszen 2020 augusztusában a szenátus elfogadta, hogy a Debreceni Egyetem egészségügyi képzéseket indítson a Szolnok Campuson. Az Oktatási Hivatal a képzéseket bejegyezte, az Egészségügyi Kar ápoló- és védőnő szakiránnyal jelenik meg Szolnok városában.

- Ahhoz, hogy valaki akár a szociális, akár az egészségügyi területen tudjon dolgozni, óriási elhivatottság szükséges. Mit tapasztal, a középiskolás diákokban már megvan ez fajta a hivatástudat?

- Szerintem a fiatalok tisztában vannak azzal, hogy ez elhivatottság nélkül nem megy. Nem is könnyű bejutni egyébként ezekre a szakokra, emelt szintű érettségi szükséges. Úgy látjuk, hogy azok a hallgatók, akik hozzánk jelentkeznek, valamilyen módon már kapcsolódtak ezekhez a szakmaterületekhez. Vagy azért, mert megérintette őket a saját tapasztalatuk okán az egészségügy, vagy azért, mert a családjukban, a közvetlen környezetükben, a barátaiknál, vagy a barátaik szüleinél tapasztalták ezeknek a szakmáknak a szépségét és a nehézségét is. De természetesen folyamatosan dolgozunk mi is azon, hogy a motiváltságot fenntartsuk a hallgatók esetében. Úgy látom, hogy mindezt sikerül is elérnünk.

A pénzügyek intézését megkönnyítő csomagot fogadott el a gazdaságvédelmi operatív törzs

Debrecenben nem emelkedett a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben

Szabó Ivett

Szerző
Hasonló cikkek