Debrecen
2022-11-03

Debreceni Irodalmi Napok

A több mint fél évszázados múltra visszatekintő, gazdag hagyományokkal rendelkező, fontos közművelődési funkciót betöltő Debreceni Irodalmi Napok szervezői a bevált formák megőrzése mellett az idén is a programsorozat fesztiváljellegének erősítésére törekednek.

. Ennek jegyében, akárcsak más nagyrendezvényeink, a Költészeti Fesztivál, az Ünnepi Könyvhét és a Térey Könyvünnep esetében, az élő irodalom megjelenik a tudomány és az ismeretterjesztés közegében, a színházi, a múzeumi és kollégiumi térben, valamint a város különböző egyéb helyszínein.

A fő téma a lektűr, vagyis az ún. „olvasmányos” irodalom mibenlétének kérdése. Vajon megfelelő definíció-e a lektűrre az, hogy színvonalasan elégíti ki a szélesebb olvasóközönség elvárásait? Miképpen lehet elkülöníteni ezeket az olvasmányokat egyfelől a ponyvától, másfelől a minőségi irodalomtól? Az elvárások kevésbé színvonalas teljesítésétől, illetve a váratlan hatástól, a világnézetünket, létünket megváltoztató eseményszerű írásművészettől? E tekintetben hogyan rétegződik az olvasóközönség? Mi a története a lektűrnek, a népszerű irodalomnak? Milyen szerepe van a tudástermelés vagy akár az erkölcsi normák, az illemtan terjesztésében? Igaz-e, hogy napjainkban a lektűr popularizálja a minőségi irodalom megszólalásmódját, eszköztárát, értékrendjét, vagyis igaz-e, hogy a „magas irodalom” lektűrösödik? Milbacher Róbert kifejezéseivel szólva: van-e esély arra, hogy az irodalmi műalkotás alakítsa az olvasót, vagy csak az marad, hogy az olvasói igények piaca alakítja az irodalmat?

A november 8-án 16 órakor a Csokonai Forum Orfeum-termében kezdődő tanácskozás közönségbarát megszervezésére törekszünk: Milbacher Róbert és Keserű József előadásaival indul a szakmai program, majd a felmerülő kérdések elmélyült megtárgyalása céljából panelbeszélgetés következik – az előadók mellett Hansági Ágnes és Fodor Péter részvételével. Ugyanezen a helyszínen 18.30-kor rendezzük az Alföld-díjasok estjét, melyen a díjazottak átveszik a szerkesztőség által odaítélt kitüntetéseket, s utána egy portrébeszélgetésen vesznek részt. Az idei DIN-en megemlékezünk Debrecen közelmúltbeli irodalmi életének három fontos alakjáról is: Várkonyi Anikóról, Tar Sándorról és Tóth-Máthé Miklósról. A nemzetközi kulturális kapcsolatok ápolása jegyében városunk vendége lesz Jeroen Olyslaegers belga író.

Hívjuk és várjuk a középiskolai tanárokat és diákokat, az egyetemi hallgatókat és oktatókat, a könyvtárosokat, a könyvkiadókat és könyvterjesztőket – minden olvasót, akik érdeklődnek az irodalom iránt!

Szirák Péter irodalomtörténész
a rendezvény kurátora

Debreceni Irodalmi Napok,
2022. november 7-9.

Erős Antónia

Ljasuk Dimitry films

DEmedia.hu

Szerző
Hasonló cikkek