Debrecen
2021-05-13

A Debreceni Regionális Független Vizsgaközpont bemutatkozása

A Debreceni Szakképzési Centrum szervezeti egységeként, 2020. július 1-jén jött létre a Debreceni Regionális Független Vizsgaközpont, a szakképzés új rendszerének egyik fontos elemeként. Vizsgaközpontunk az akkreditációs eljárást követően a Szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, valamint a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Kormányrendelet alapján akkreditált vizsgaközpontként szakmai és képesítő vizsga megszervezésére lesz jogosult.

Debrecenben 11 szakképzési intézményben, vizsgapartnereink révén pedig számos további helyszínen fogunk szakmai és képesítő vizsgákat szervezni.

Magasan képzett és motivált szakemberekkel, valamint jól felszerelt vizsgahelyszínek bevonásával arra törekszünk, hogy a nálunk vizsgázók szakmai oktatásukat követően minél rövidebb idő alatt bizonyítványt szerezhessenek. A vizsgáztatói feladatok ellátására vizsgabizottsági tagokat, jegyzőket, valamint feladat-fejlesztő szakértőket és lektorokat keresünk.

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 272. § (1) és (3) bekezdése értelmében a szakmai vizsga vizsgabizottsága három tagból áll, amelynek

  • ellenőrzési feladatokat ellátó tagja (vizsgafelügyelő) felel a szakmai vizsga szabályszerűségéért,

 

  • mérési feladatokat ellátó tagja végzi a vizsgázó tudásának felmérését, melynek keretében átveszi az elkészült projektfeladatot és feljegyzi ennek az időpontját, ellenőrzi a projektfeladat megvalósításának lépéseit, és a megadott mérési-értékelési szempontoknak megfelelően rögzíti azok eredményeit,

 

  • értékelési feladatokat ellátó tagja minősíti a vizsgázó teljesítményét; a mérést végző tagtól kapott adatok és információk alapján elvégzi az értékelést; az értékelési folyamat eredményét bemutató dokumentációt a vizsgafelügyelő általi ellenjegyzést követően továbbítja az akkreditált vizsgaközpont vezetőjének.

Jelenleg 178 fő vizsgabizottsági tag, 45 fő jegyző, valamint 118 fő feladatfejlesztő szakértő szerepel a névjegyzékünkben.

Vizsgaközpontunk 23 KEOR területre vonatkozóan kapta meg a miniszteri engedélyt és akkreditálás után közel 300 képzésre fog rendelkezni vizsgáztatási jogosultsággal.
Vizsgahelyszín biztosítására vonatkozó együttműködési megállapodást azokkal az együttműködő partnerekkel szeretnénk kötni, akik biztosítani tudják az adott (kiválasztott) szakma illetve szakképesítés, projektfeladat vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges valamennyi tárgyi feltételét. A vizsgahelyszínek szükséges tárgyi feltételeit a Képzési és Kimeneti Követelmények és a Programkövetelmények írják elő részletesen. Eddig közel 250 szakképzés és szakmai képzés vizsgáztatásához rendelkezünk megkötött szerződésekkel.

Bízunk abban, hogy a gyakorlatközpontú vizsgafeladatokkal és az új értékelési szemlélettel hozzájárulunk a szakmai oktatás innovációjához, a képzések minőségének javításához és a vizsgázók sikerességéhez.

Oroszországban is megjelent az indiai variáns

Katta-nász készül a Debreceni Állatkertben

DEmedia.hu

Szerző
Hasonló cikkek