• tiszta égbolt13℃ Debrecen
  • Béla
  • Benzin: 424Ft
  • Dízel: 419Ft
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem pótfelvételi eljárást hirdet a következő tanévre. Azok a diákok, akiket nem vettek fel felsőoktatási intézménybe vagy nem jelentkeztek továbbtanulni, de most meggondolták magukat, újabb esélyt kapnak, hogy egyetemisták lehessenek, ráadásul tandíj nélkül.

Az idei pótfelvételi eljárás különlegessége, hogy a tanító szakot államilag finanszírozott formában is meg tudja hirdeti az egyetem. Világi képzések között a tanító szakot és annak kiegészítő műveltségterületi képzéseire lehet jelentkezni. E képzés terén a DRHE az ország harmadik legnagyobb képzőhelye. A leendő tanítók az ország egyik legjobb általános iskolájában szerezhetnek gyakorlatot, végzettjeinknek 90 százaléka pedig három hónapon belül kap tanítói állást. Jelentkezési határidő a felvi.hu-n keresztül augusztus 6-a.

Ugyancsak újdonság a Kiss Tihamér László Képzési Ösztöndíj Program. Ez a program a tanító pályára készülő fiatalokat rendszeres tanulmányi ösztöndíjjal támogatja, aminek az összege egy félév alatt akár a 125 ezer forintot is elérheti. Aki az idén jelentkezik a szakra, már az első félévben is megigényelheti ezt a támogatást, ha a felvételi pontjai elérik a 300 pontot. Az ösztöndíj feltétele, hogy a hallgató vállalja: végzés után legalább annyi időt dolgozik majd tanítóként a régióban, mind amennyi ideig a támogatást igénybe vette.

Hitéleti képzések közül teológus, teológus-lelkész, hittanár-nevelőtanár, katekéta-lelkipásztori munkatárs és kántor szakokra jelentkezhetnek a diákok. A hitéleti szakok az egyházi szolgálatra és a keresztyén értelmiségi létre készítenek fel – a „Közösség, hit, tudás” jelmondat szellemében. A jelentkezési határidő ezekre 2020. augusztus 24.

A szakokról és a felvételiről bővebb információk a felveteli.drhe oldalon olvashatók.

A Debreceni Egyetemen is van lehetőség az ingyenes képzésre, az előző évektől eltérően számos szakon - agrár, gazdaságtudományok, informatika, műszaki, orvos- és egészségtudomány, pedagógusképzés, valamint a társadalomtudomány képzési területeken állami ösztöndíjas szakok is választhatók.

Slágeres dalt írtak a DEAC-nak

Átépítik a Kishegyesi úti vasúti átjárót

DEmedia.hu

Szerző
Hasonló cikkek